INFORMATION TIL AUTO SHOW 2022 KØRESHOW-DELTAGERE

Ankomst og opstilling af bil/pit:
Torsdag den 18. august fra kl. 8.00 til 22.00.
Fredag den 19. august fra kl. 8.00 til 23.00.
Der kan ikke opstilles lørdag den 20. august. Alle biler og pitstande skal være klar fredag aften inden kl. 00.00. Kom derfor i god tid, da der kan være trafik på området.

Ved ankomst til Odense Congress Center:
Når du ankommer til messecenteret, kører du ind ad den bagerste port, som leder dig direkte til pitområdet (afmærket på kortet herunder). Her henvender du dig til banechef Kenneth Hansen, som vil være på området i hele perioden. Du kan også kontakte ham på +45 22433270 om nødvendigt. Her oplyser du det navn/teamnavn, som bilen er booket ind under, og får derefter anvist placering i pitten og udleveret aftalt antal udstillerarmbånd + parkeringsvejledning til følgebil og evt. trailer.

Auto Show 22 kort

Åbningstider for publikum:
Lørdag den 20. august fra kl. 10.00 til 18.00.
Søndag den 21. august fra kl. 10.00 til 16.00.
Udstillere kan komme ind en time før åbningstid og blive en time efter lukketid. Pitområdet er aflukket efter lukketid, dog med adgang for kørere og crew. Der vil ligeledes være vagter på pladsen hele natten.

Afvikling af køreopvisningen:
Hver kører indgår i fire køreopvisninger lørdag og tre køreopvisninger søndag – alle af 30 minutters varighed. Alle biler skal køre i line-up og være klar ca. 10 minutter før hvert køreshow. Vores bane-crew vil hjælpe dig med lineup. Når det bliver din klasses tur, bliver du vist frem af startmaster, som liner dig på ved startlinjen. Når starten går, køres der et show-heat, hvor du skal give den så meget gas, at publikum får en oplevelse – men også tænke på, at du ikke kører VM og derfor skal give plads til dine kollegaer og sørge for, at I alle får bilen med tilbage i hel stand. Under heatet vil vores speakere (Niels og René fra High On Cars) fortælle om din bil, sponsorer mm. til publikum. Du kører til dine dæk giver op, eller til  der flages med ternet flag. Derefter kan du returnere til din pitplads eller køre tilbage i lineup for en tur mere. Se grafik på kortet herunder og spørg endelig de mange bane-crew på pladsen.

Bane til kørere

Efter endt køreshow bliver banen serviceret og fejet for dækrester m.m.

Husk, at det er et show for mange tusinde mennesker og potentielle sponsorer – derfor bør du gøre ekstra meget ud af køreopvisningen. Aftal gerne på forhånd med de andre kørere, hvem der starter på hvilken plads, hvem der kører forrest m.m. Har du farvede dæk, launch control, race-mode program osv., så brug det endeligt! Stillestående dækafbrænding er ikke tilladt, da det ødelægger den nye asfalt – sørg for at rulle, hvis du brænder dæk.

Tidsplan for kørsel:

Førermøde ved startstregen på banen: Lørdag kl.10.00 – MØDEPLIGT!
Der køres shows på nedenstående tidspunkter:
• Lørdag: 11.00 – 13.00 – 15.00 – 17.00
 Søndag: 11.00 – 13.00 – 15.00

Du skal deltage i alle køreshows. Har du teknisk defekt, som ikke kan repareres på stedet, skal du straks melde det til startmasteren.

Teknisk kontrol og støjkrav:
Køreshowet til Auto Show 2022 er for forhåndsgodkendte inviterede, og derfor afholdes der ikke teknisk kontrol. Der forventes under alle omstændigheder, at bilerne er i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand og tæt for væsker ved ankomst. Spottes sikkerhedsmæssige brister, vil startmaster og Auto Show til enhver tid kunne nægte bilen at køre til start. Støjgrænsen er i år 110 db – det er fedt med sprød motorlyd, men unødigt højlydte biler vil blive pillet ud til kontrol. Vi oplevede i 2019, at nogle deltagere helt afmonterede udstødningen for at “lyde godt”. Husk på, at der bor mennesker tæt omkring hele banen, så støj ikke mere, end det er nødvendigt.

Vigtigt om standen/pitten:
Det er ikke tilladt at sælge varer eller optage ordrer direkte fra pitten, hvis ikke der foreligger en aftale med Auto Show Denmark. Det er ikke tilladt at sælge/leje eller give standareal til 3. mand uden godkendelse af Auto Show Denmark. Dette vil medføre fakturering efter gældende kvadratmeterpriser for kommercielle stande til Auto Show 2022.

Generelt om pitten:
Der er byggestrømstavler i pitområdet. Husk selv rigeligt med forlængerkabler osv. Det er vigtigt, at du holder dig indenfor den aftalte pitplads og ikke blokerer brandvejene. Underlaget er helt ny asfalt på nogle områder og stabilgrus på andre. Så tag venligst hensyn og medbring presenning til at lægge under bilen, så der ikke spildes olie osv. Det er ikke tilladt at lave huller af nogen art i underlaget. Skader forvoldt på Odense Congress Centers udstyr og område faktureres direkte af Odense Congress Center til skadeforvolderen.

Dækservice:
Har du brug for at skifte dæk på dine fælge mellem kørsel lørdag og søndag, er dette muligt hos Motorsportshop.dk, som har deres mobile dækcenter i pitten. Dækskifte koster 75 kr. pr. hjul. Du henvender dig på Motorsportshop.dk standen i Hal B og aftaler nærmere.

Forsikringer og vagter:
Alle biler dækkes af ejernes egne forsikringer. Kørsel på banen dækkes også af kørerens egen ulykkesforsikring. Auto Shows forsikringer dækker eventuelle skader forvoldt på publikum bag beton- og hegnafskærmningen, men ikke kørerens ejendom ved tyveri, brand, hærværk osv. Der er vagter på i messens åbningstid. Når messen lukker, vil portene til området blive lukket (kørere og crew kan dog benytte porten) og nattevagter vil være tilstede, indtil messen igen åbner.

Vaskeplads:
Der vil være vaskeplads uden for hallerne, men husk selv at medbringe vaskegrej.

Eventpiger:
Det er tilladt at have eventpiger i pitten (husk at købe indgang til dem), men der må ikke deles flyers/reklamer ud uden forudgående aftale med Auto Show. Påklædningen skal være sømmelig, så en far/mor med sin søn/datter i hånden ikke bliver stødt. Auto Show kan afvise eventpiger, som efter vores vurdering ikke er påklædt sømmeligt.

Forplejning:
Særskilt udstillercafé forefindes på 1.sal over vandrehal 1 mellem hal a og hal b, hvor der kan købes mad og drikke, som ikke kun er fastfood. Caféen er åben fra kl. 12.00 til 14.00 lørdag og søndag. Billetter hertil købes i messecenterets Teknisk Service. Burgere, hotdogs osv. kan købes i hele messens åbningstid flere steder i hallerne.

Ophold og overnatning i pitten:
Det er kun tilladt for kørere og teams at overnatte i pitområdet. Der skal alle dage være totalt ro fra kl. 18.00 til 8.00 næste morgen. Dvs. ingen fest, musik eller opstartede biler i dette tidsrum. Dette er MEGET vigtig for, at vi fortsat kan afholde Auto Show i Odense. Toiletterne i Odense Congress Center kan benyttes fredag, lørdag og søndag indtil kl. 00.00, hvor hallerne lukkes af. Behov for toiletbesøg herefter kan ske på Hotel Odense ved siden af messecenteret.

Overnatning andre steder:
Kørere, der ikke overnatter i pitten, sørger selv for overnatning (hvis det er nødvendigt) med mindre andet er aftalt med Auto Show. Odense har massevis af muligheder. Herunder er et lille udvalg af de nærmeste steder:

Hotel Odense
0 km væk (ved messecenteret)
Bestil på: www.hotelodense.dk

Danhostel Odense
4,5 km væk
www.danhostel.dk

DCU-Odense City Camp
4,5 km væk
www.dcu.dk

City Hotel Odense
5,3 km væk
www.cityhotelodense.eu

Best Western Hotel Knudsens Gaard
5,8 km væk
www.knudsensgaard.dk

Cabinn Hotel Odense
6,9 km væk
www.cabinn.com

NYHED: Aftenarrangement for udstillere/kørere:
Holdet bag Auto Show vil gerne byde alle udstillere og kørere på en fyraftensøl, vin eller vand lørdag d. 20. august efter messens lukketid. Det foregår i vores VIP-lokale over indgangen i Jyske Bank Arena Fyn kl. 18.30 – 20.00. Herefter åbner udstillerbaren i kælderen under Hotel Odense, hvor der vil være festlig komsammen og rig mulighed for at udbygge det professionelle netværk. Tilmelding er ikke påkrævet.

Show i pitten:
Tænk gerne i udsmykning af din pitstand. Har du ekstra fælge, dele, pokaler, showudstyr, værktøj, fladskærme osv., er du meget velkommen til at medbringe det. Og har du en vild idé, så kontakt os meget gerne for at afklare, om det er muligt.

Nedtagning:
Søndag den 21. august fra kl. 16.00.
Mandag den 22. august fra kl. 8.00 til 16.00.
Gods/biler, som ikke er afhentet senest mandag den 22. august kl. 16.00, vil blive opkrævet lejegebyr af Odense Congress Center.

Andet:
Når pitten efterlades efter endt udstilling søndag/mandag, skal området afleveres 100 procent i samme stand, som det blev modtaget. Alle former for affald, presenning, dæk og andre medbragte genstande skal være fjernet fra pitområdet – ellers eftersendes der faktura fra Odense Congress Center på oprydning og bortskaffelse.

Er du i tvivl om noget?
Du kan til enhver tid kontakte os med spørgsmål før, under og efter showet.

Banechef: Kenneth Hansen, +45 22433270

Arrangør: Martin Poorhamidi, mp@auto-show.dk eller tlf. +45 60188087